English

گرین کارت آمریکا ویژه کارگران ساده

 

در صورتی که یک کارگر ماهر، حرفه ای یا یک کارگر ساده هستید میتوانید جهت دریافت ویزای اقامت دائم امریکا تحت برنامه  EB3 اقدام کنید. زیرگروه کارگران ساده ویژه افرادی می باشد که کار آنان نیازی به تخصص ندارد.

شما باید قابلیت انجام دادن کارهایی را داشته باشید که به تخصص نیاز ندارند ( کمتر از دو سال آموزش یا تجربه لازم است). این سری از مشاغل به فصل بستگی ندارند و موقتی نیز نیستند و شامل مشاغلی می شوند که کارگران با تجربه آمریکایی آنها را پر نکرده باشند.

این برنامه بسیار پرطرفدار است و مشاغل سریعا پر می شوند.  لطفا جهت اقدام با شرکت ما در کانادا از طریق شماره تلفن 0014164105508 تماس بگیرید یا به آدرس eb3@itc-canada.com  ایمیل بفرستید. لطفا شماره تماس خود را حتما در ایمیل خود بنویسید.