English

بازرس کل کانادا، خبر از کمبود اطلاعات و آموزش به افسران ویزا داد

تاریخ انتشار: Sun, 27 Nov 2011 06:35:53 | منبع: http://www.canada.com

 

اداره بازرسی کل کانادا می گوید که نمایندگی خدمات مرزی کانادا و اداره خدمات مهاجرت و شهروندی دارای کمبود اطلاعات، آموزش ها و دستورالعمل ها می باشد تا بتواند به نحو شایسته ای باید و نبایدهای ورود افراد به کانادا را تعیین کند.

در این گزارش که روز سه شنبه منتشر شد، آقای جان وایرسما که سرپرست موقت حسابرسی کل کانادا می باشد بیان نمود که این دو اداره، بخش اعظم انرژی خود را بر روی موارد دفاعی گذاشته اند یعنی این که به برخی افراد - که درصد کمی از متقاضیان را تشکیل می دهند – اجازه ورود به کانادا را نمی دهند در حالی که باید به بررسی مجدد پرونده های افرادی بپردازند که وارد کشور شده اند.

وایرسما بیان نمود: "طی ۲۰ سال گذشته، برخی از مشکلاتی که در مورد ویزا وجود دارد را گزارش داده ایم و از اینکه هنوز این ضعف بنیادین وجود دارد برآشفته شده ام".

گزارش هیئت نگهبانی بیان کننده این مطلب است که در سال ۲۰۱۰، پرونده یک میلیون متقاضی به عنوان افرادی که خواهان دریافت اقامت موقت می باشند و همچنین پرونده بیش از ۳۰۰۰۰۰ نفر نیز به عنوان افرادی که خواهان اقامت دائم در کانادا می باشند مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این، از بین سه کتابچه راهنمایی که افسران بر اساس آن ها به تعیین پذیرش افراد می پردازند، دو کتابچه راهنما برای چندین سال مورد بازنگری و به روز رسانی قرار نگرفته اند و تنها اعطای ویزا مورد بازنگری قرار گرفته است.

همچنین شکاف های نگران کننده ای در اطلاعاتی که در اختیار افسران درباره امنیت، بهداشت و خطرهای ایمنی برای کانادایی ها قرار گرفته است وجود دارد.

گزارش حسابرسی کل کانادا بیان کننده این مطلب است که اداره مهاجرت و نمایندگی خدمات مرزی کانادا فاقد ابزارهای ضروری و اطلاعات کافی برای تضمین آن است که ریسک های مرتبط با فرایند تعیین پذیرش به درستی مدیریت شوند.

بر اساس این گزارش، اداره مهاجرت باید به بهبود وضعیت بررسی خود بپردازد چرا که آخرین بازنگری در بیش از یک دهه قبل انجام گرفته است.

گزارش بیان کننده این مطلب است که افسران اصلی که به ارزیابی شرایط افراد برای ورود به کانادا می پردازند، به شدت متکی به اطلاعاتی می باشند که افراد متقاضی برای دریافت ویزا ارائه کرده اند. این امر یک مشکل محسوب می شود و به دلیل مشکل زمان و منابع مورد نیاز، مصاحبه های رو در رو به ندرت انجام می گیرد.

 

موضوع دیگری که جای نگرانی دارد مربوط به انجام گزینش های پزشکی بر روی متقاضیان ویزا می باشد. جان وایرسما می گوید که افسران ویزا در ۵۰ سال گذشته تنها جلوی ورود افرادی را گرفته اند که به دو بیماری سل و سفلیس مبتلا هستند.

این گزارش در ادامه می افزاید: اما امروزه بایستی نظارت و مراقبت در برابر ۵۶ نوع بیماری انجام گیرد. "اداره مهاجرت و شهروندی در این زمینه تجدید نظر نکرده است در حالی که تبعه های خارجی باید لزوما آزمایشات اعلام شده برای برخی از این بیماری ها را انجام دهند".

همچنین در این گزارش آمده است که افسران ویزا غالبا نمی توانند به تعیین معتبر بودن اسنادی که توسط برخی آژانس های امنیتی در کشورهای خارجی ارائه می شود بپردازند. متقاضیان باید در موقع درخواست، رسیدهای امنیتی مربوط به ۱۰ سال گذشته خود را در کشور (کشورهایی) که در آن زندگی کرده اند فراهم کنند و این امر شامل حضور افراد در کشورهایی که حداقل 6 ماه یا بیشتر نیز سکونت داشته اند می شود.

تقریبا دو سوم افسران ویزا که توسط هیئت نگهبان مورد ارزیابی قرار گرفته اند بیان کرده اند که نمی توان به طور دقیق اطلاعاتی که متقاضایان از خودشان ارائه کرده اند را تایید نمود و این امر مانعی بر سر راه تایید حقانیت متقاضیان ویزا می باشد.

گذشته از این، حدود نیمی از افسران بیان کرده اند که اطلاعات کافی برای تعیین اینکه که آیا حضور برخی از افراد متقاضی می تواند خطر امنیتی برای کانادا داشته باشد یا خیر را در اختیار ندارند.

از آنجا که نمایندگی خدمات مرزی در سال ۲۰۰۳ ایجاد شده است، اداره هیچگونه توافقنامه ای با RCMP یا CSIS امضاء نکرده است تا این تضمین ایجاد شود که بتواند به تمامی اطلاعات لازم دسترسی داشته باشد. بدون چنین توافقی، هیچ ضمانتی برای این که افسران ویزا تمامی اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند وجود ندارد.

هیچ کدام از این دو اداره که مسئولیت ورود افراد از مرزهای کانادا را بر عهده دارند نتوانسته اند سیستمی را اجرا کنند تا به بررسی متقاضیانی که مورد پذیرش قرار گرفته اند بپردازد. در خاتمه حسابرس کل بیان کرده است که طیف وسیعی از افراد پس از پذیرش مورد بررسی و پیگیری قرار نمی گیرند.

این حسابرسی بین ژانویه ۲۰۱۰ و آوریل ۲۰۱۱ انجام گرفته است.

Sorce: http://www.canada.com/Visa+officers+lack+information+training+auditor+general+says/5749281/story.html#ixzz1eSTKuxRL