English

اتاوا دعوای حقوقی در ارتباط با حجم عظیم پرونده ها را باخت

تاریخ انتشار: Thu, 14 Jun 2012 18:25:00 | منبع: Toronto Star

با دستور دادگاه فدرال کانادا اتاوا مجبور به عقب نشینی در ارتباط با عدم حذف حجم  عظیم پرونده های مهاجرتی شد. دادگاه دولت را وادار به بررسی تمامی پرونده هایی که در این سیستم ثبت شده اند کرده است.

حدود ۹۰۰ نفر از متقاضیان برنامه متخصصین و کارگران ماهر فدرال، آقای جیسون کنی، وزیر مهاجرت فدرال را به نقض تعهد جهت ارزیابی و تصمیم گیری نهایی در بازه زمانی مشخص در قبال پرونده هایشان که سال ها در صف انتظار قرار داشته است محکوم کردند.

آن ها از دادگاه خواستند که به ادراه مهاجرت دستور دهد تا در یک بازه زمانی منطقی، به بررسی پرونده هایشان که سال ها در صف انتظار قرار داشته است بپردازند.

در تصمیمی که روز سه شنبه اعلام شد، قاضی دونالد رِنی، اظهارات وزیر کنی مبنی بر اینکه تاخیر در بررسی با توجه به اختیترات دولت برای وضع قوانین توحیه پذیر است را رد کرد.

قاضی طی اظهارنامه ای ۲۴ صفحه ای، تصمیم خود را اینگونه اعلام کرد: "وزیر مهاجرت می تواند پرونده ها را بدون بررسی به متقاضایان عودت دهد، و به همین خاطر هیچ وظیفه ای در قبال درخواست های مهاجرت نخواهد داشت".
"با وجود این، پرونده متقاضیانی که صلاحیت اولیه شان تایید شده است و مدت ها در صف انتظار قرار داشته اند، باید در یک بازه زمانی منطقی، مورد بررسی قرار گیرد".

در فوریه ۲۰۰۸، قانون به گونه ای تغییر کرد که به آقای کنی این اختیار را بدهد که دستورالعمل های وزارتی خود را با توجه به این نکته که چه کسانی حائز شرایط جهت ثبت درخواست مهاجرت خود هستند تنظیم نماید و اجبار برای بررسی تمامی پرونده های دریافتی را حذف نماید.

در نتیجه، شاکیان بیان داشتند که پرونده شان به مدت ۵ تا ۹ سال در صف انتظار قرار داشته است.

دادگاه بیان داشت که علیرغم اقدامات جدید و قول هایی که آقای کنی داده بود، اتاوا باز هم نتوانسته است که بررسی یک پرونده را طی ۶ تا ۱۲ ماه به اتمام برساند؛ چرا که بررسی اولین پرونده هایی که به این وزارتخانه رسیده است بین ۲۴ تا ۵۲ ماه به طول انجامیده است.

اداره مهاجرت تا ۱۴ اکتبر وقت دارد تا بررسی پرونده یکی از شکات پرونده که مدیر پروژه IT در چین هست را به اتمام برساند.

گرچه دادگاه نتوانست زمانی مشخص برای اتمام بررسی تمامی ۹۰۰ شاکی را ارائه نماید، اما تصمیمی که پنج شنبه اتخاذ شد گامی مهم برای بررسی پرونده های تمامی دعاوی می باشد.

آقای تیم لیهی، وکیل پرونده اعلام داشت: "تا موقعی که خود متقاضیان دلیل تاخیر بررسی پرونده هایشان نباشند ، دستور قاضی رِنی سبب خواهد شد که اتاوا تا ۱۴ اکتبر امسال به بررسی پرونده ها تمامی ۹۰۰ دعاوی بپردازد".

آقای لیهی افزود: این تصمیم نهایی است زیرا دادگاه درخواست استیناف وزیر مهاجرت را نپذیرفته است. گام بعدی مربوط به وکلای مقابل است تا مشخص شود که چگونه باید به پرونده های باقیمانده رسیدگی شود.

منبع: http://www.thestar.com/news/canada/politics/article/1211698--ottawa-loses-legal-battle-over-immigration-backlog?bn=1