English

جاستین ترودو متعهد شد که قانون دو گانه حق شهروندی را لغو کند

تاریخ انتشار: Sun, 30 Aug 2015 16:48:00 | منبع: CBC

رهبر لیبرال، جاستین ترودو اظهار داشت که وی در صورت انتخاب شدن دولت خود قانون دو گانه دولت محافظه کار را لغو خواهد کرد و همچنین تلاشهای بیشتری خواهد کرد تا زندانی مصری-کانادایی که محمد فهمی نام دارد نیز آزاد شود.

وی طی کنفرانسی در میسی ساگا اظهار داشت که لیبرالها بر وجود کانادایی متحد باور دارند که علی رغم وجود تفاوتها قدرتمند است و دقیقا به خاطر وجود این تفاوتهاست که این کشور قدرتمند می باشد.

همچنین وی افزود که با وجود دولت محافظه کار، ترسی میان مردم نسبت به همنوعان خود حاکم شده  است و سیر نزولی پناهندگان و همچنین ارائه تقاضا جهت دریافت حق شهروندی نیز مبین این مطلب می باشد.

ترودو همچنین اظهار داشت که دولت وی قانون دو گانه جنجال برانگیز دریافت حق شهروندی را نیز لغو خواهد کرد چون این قانون بواسطه تعیین دو مرحله برای دریافت حق شهروندی موجب کم شدن ارزش حق شهروندی کانادا می گردد.

در این بیانیه ذکر شده است که لیبرالها تضمین خواهند کرد تا حقوق اساسی مردم کانادا بر طبق منشور حقوق و آزادی رعایت شود.

این مصوبه در ژوئن 2014 به شکل قانون درآمد با وجود اینکه بسیاری از ارکان آن همچنان قابل بحث بود. این قانون از ماه می سال جاری اجرا خواهد شد و با اجرای آن، دولت فدرال می تواند حق شهروندی افرادی که دو تابعیت دارند را باطل کند حتی اگر آنها در کانادا متولد شده باشند و همچنین در برخی از موارد نیز جهت انتخاب مقامات اختیار بطلان حق شهروندی داده خواهد شد و نهایتا دادگاه فدرال تصمیم گیرنده نخواهد بود.

عقیده ای مبتنی بر نداشتن اصالت کانادایی برخی از ما نسبت به دیگران نیز شکل گرفته است. نظریه ای مبتنی بر اینکه فردی که در مورد اخراج شدن یا ماندن مهاجرین تصمیم می گیرد باید سیاستمدار منتخب باشد و سیستم قضایی کانادا نباید تصمیم گیرنده باشد و من فکر میکنم که این کار اشتباه است.

هم اکنون ایجاد این تغییرات توسط ائتلاف گروههای طرفدار آزادیهای مدنی در دادگاه به چالش کشیده شده است.

در یک بیانیه، کاندیدای محافظه کار آژاکس اظهارات ترودو را نشانگر عدم آمادگی وی برای احراز پست ریاست جمهوری دانست.

کریس الکساندر نیز  اظهار داشت که مردم کانادا می دانند که تنها محافظه کاران در مقابل دشمنان کانادا خواهند ایستاد و برای حفظ ارزشهای این کشور نیز خواهند جنگید.

هارپر نتوانست پرونده فهمی را بخوبی مدیریت کند

ترودو همچنین اظهار داشت که در جهت کمک به حل پرونده محمد فهمی نیز اقدامات بیشتری خواهد کرد. علی رغم اعتراض گروههای حامی حقوق بشر در سطح بین المللی در اوایل سال جاری وی انکار کرد که تابعیت مصری دارد و به سه سال زندان محکوم شد.

خانواده فهمی و تیم های حقوقی دیگر بارها از دولت کانادا و استفان هارپر کمک خواستند تا وی را به کانادا بازگردانند.

با این وجود، تمام مردم کانادا می دانند که دولت بی اعتنا بود.

ترودو همچنین از رهبران جامعه مسلمانان برای تلاشهای آنان در جهت مبارزه با رادیکالیزه شدن جوانان کانادا سپاسگزاری نمود. هارپر نیز در همان کنفرانس به این مورد اشاره کرد.

محور اصلی سخنان ترودو پایه اقتصادی داشت. این رهبر لیبرال در روزهای قبل از سخنرانی نیز بخشی از دیدگاه حزب خود را در مورد اقتصاد نابسامان این کشور مطرح کرد. وی افزود که در صورت انتخاب شدن حزب لیبرال برنامه کسر درآمد را برای سه سال اجرا خواهد کرد تا در پروژه های زیربنایی سرمایه گذاری شود قبل از اینکه بودجه در سال مالی 20-2019 تراز گردد.

ترودو در روز شنبه در جشنواره های برگزار شده در تورنتو نیز حضور یافت.

منبع: http://www.cbc.ca/news/politics/justin-trudeau-vows-to-repeal-2-tiered-citizenship-law-1.3208571