English

اخبار مربوط به برنامه مهاجرتی آلبرتا - سپتامبر 2013

تاریخ انتشار: Mon, 30 Sep 2013 11:52:00 | منبع: AINP

این صفحه نمایی کلی از تغییرات و تازه های برنامه های مهاجرتی آلبرتا ارائه می دهد.

27 سپتامبر 2013
برنامه مهاجرتی آلبرتا، تغییر مهمی در ضوابط افراد واجد شرایط در جریان استخدام استراتژیک (Strategic Recruitment Stream) روش (Post-Graduate Worker Category) اعمال نموده است. با اعمال این تغییر که فورا ترتیب اثر داده خواهد شد، تنها درخواست کنندگانی که برنامه تحصیل در آلبرتا را به پایان رسانده اند ، می توانند طبق این ضوابط  درخواست دهند. درخواست کنندگانی که واجد شرایطِ تکمیل تحصیل خود در خارج از آلبرتا می باشند نیز گزینه ارائه درخواست خود به همراه یک کارفرما را در اختیار دارند که طبق جریان کارفرما مدار(Employer-Driven Stream) روش (International Graduate Category) اجرا می شود. دانش آموختگان خارجی نیز واجد شرایط ارائه درخواست طبق ضوابط برنامه مهاجرتی آلبرتا می باشند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به این صفحه مراجعه کنید:
 Post-Graduate Worker Category

13 سپتامبر 2013
تغییرات بسیاری در برنامه مهاجرتی آلبرتا ( AINP ) اعمال شده است که در این قسمت به شکل مختصر بدانها اشاره شده است. برای اطلاع از جزییات بیشتر روی لینکهای مرتبط کلیک کنید.

پروژه آزمایشی صنعت خدمات مواد غذایی- مشاغل جدید افزوده شده است (Foodservices Industry Pilot Project – Additional Allocations)

برای مدت محدودی ( تا 28 نوامبر 2013 ) تمام کارفرمایان می توانند تا 20% کل نیروی کار خود را برای رستوران کاندید نمایند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید:
Semi-Skilled Worker Category

جریان استخدام استراتژیک – دسته بندی جدید نیروی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی (Strategic Recruitment Stream – New Post-Graduate Worker Category)

دانش آموختگان خارجی می توانند بدون نیاز به درخواست نامه پشتیبانی کارفرما درخواست دهند. شما باید در حال حاضر مشغول کار در آلبرتا باشید ، اجازه کار معتبر و جاری دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی را داشته باشید و شغل شما باید بر طبق دسته بندی مشاغل ملی در دسته 0 ، A ، B یا C قرار داشته باشد و شرایط دیگر را نیز دارا باشید.

برای اطلاع از جزئیات به صفحه زیر مراجعه کنید:
Post-Graduate Worker Category

دسته تجربه کاری آلبرتا (Alberta Work Experience Category)

مشاغل مهارتی و نیمه مهارتی بیشتری اضافه شده اند، از جمله تجارتهای اختیاری. معیارهای تجربه کاری نیز برای همه مشاغل قابل انتخاب ساده تر شده است.

برای اطلاع از جزئیات به صفحه زیر مراجعه کنید:
Alberta Work Experience Category

جریان کارفرما مدار (Employer Driven Stream)

ضوابط برای این افراد ساده تر شده است:

  • دانش آموختگان خارجی
  • مدیران، سرپرستان ارشد در حال خدمت، خرده فروشان و افرادی که در عرصه صنعت مواد غذایی فعالیت می کنند
  • کچ کاران، رومبلی و پرده زنان، سنگ چینان

                                                                                                                   برای اطلاع از جزئیات به صفحات زیر مراجعه کنید:
 International Graduate Category
Skilled Worker Category

منبع: http://www.albertacanada.com/immigration/immigrating/ainp-news.aspx