English

مهاجرت به کانادا​

در حال حاضر کانادا به عنوان کشوری با یک سیاست باز مهاجرپذیری و بیش از 34 گروه قومی مختلف شناخته میشود.

10 کشور اول مبدا عبارتند از چین، هند، فیلیپین، پاکستان، امریکا، انگلستان، کره جنوبی، کلمبیا و سری لانکا

شما میتوانید تحت یک یا چند روش مختلف برای مهاجرت به کانادا واجد شرایط باشید. اینکه بهترین روش را بسته به شرایط خاصتان انتخاب کنید از اهمیت به سزائی برخوردار است. ما میتوانیم به شما راهنمایی کنیم که بهترین راه را انتخاب کنید و در زمینه انجام کار به شما کمک نماییم.

برای ارزیابی رایگان شرایط خود، فرم ارزیابی رایگان زیر را تکمیل و ارسال نمایید. نتیجه ارزیابی در کمتر از 24 ساعت برای شما فرستاده میشود.


مهاجرت تجاری
کانادا پذیرای مدیران موفقی است که به دنبال موقعیتها و چالشهای جدید هستند. برنامه مهاجرت تجاری برای تشویق و تسهیل پذیرش این افراد طراحی شده است. دولتهای فدرال و استانی کانادا به این افراد خوش آمد میگوید و خدماتی را نیز در اختیارشان میگذارند تا در جهت استقرار و ایجاد کار در به ایشان کمک کنند. بیشتر بخوانید...

متخصصین و کارگران ماهر
متخصصین و کارگران ماهر افرادی هستند که از تحصیلات، تخصص و سوابق کاریشان برای یافتن کار و استقرار در کانادا به عنوان مقیم دائم استفاده میکنند. به عبارت دیگر کسانی هستند که بر اساس توانایی هایشان برای استقرار موفق در کانادا استفاده میکنند.بیشتر بخوانید...

مهاجرت خویشاوندی
شهروندان و افراد مقیم دائم کانادا میتوانند تحت شرایط مشخصی بستگان نزدیک خود را سرپرستی کنند تا این افراد بتوانند اقامت کانادا را بدست بیاورند. سرپرست باید تعهد کند که از نظر اقتصادی خویشاوند و وابستگانش را برای زندگی در کانادا حمایت نماید. بیشتر بخوانید...

گروه تجربه کانادائی

کارکنان موقت خارجی و دانشجویان خارجی یکی از بهترین گزینه ها برای اقامت دائم در کانادا میباشند. با داشتن تجربه قبلی زندگی در کانادا به همراه کار یا تحصیل و آشنایی با جامعه کانادا، این افراد به راحتی میتوانند از اقامت موقت به اقامت دائم دست یابند. بیشتر بخوانید...


مهاجرت استانی

برنامه های مهاجرت استانی به استانهای مختلف کانادا این امکان را میدهد که افرادی را برای مهاجرت و زندگی در آن استان بخصوص انتخاب کند. این برنامه با مسئولیت هر دو دولت استانی و فدرال انجام میشود، به طوری که استان فرد را انتخاب میکند و دولت فدرال علاوه بر تائید این انتخاب، بررسیهای پزشکی و امنیتی را انجام میدهد. بیشتر بخوانید...